Chat with us, powered by LiveChat

Mnogi od nas su to radili. Mnogi od nas će to i nastaviti da rade. Na terminu u balonu, dok gledamo utakmicu, na treningu, dok igramo PES ili FIFU i na raznim drugim mestima – imitiramo radovanje posle gola!

Kristijano Ronaldo, Dibala, Mbape, Haland su samo neki od mnogobrojnih koji imaju prepoznatljivu proslavu gola.
Red je na tebe da uz obavezni hashtag #mozzartgolazzo na fotografiji ili videu koji ćeš postaviti na Instagram, YouTube ili Tik tok prikažeš jednu od imitacija ili više njih. I sve to do 15. Jula, nakon čega će Mozzartov žiri izabrati najkreativniji, najoriginalniji video ili fotografiju i proglasiti dobitnika XBOX ONE X konzole.

Siiiiiiiiiiii – na tebe je red!

!

Pravila

**Član 1: ORGANIZATOR**

Takmičenje priređuje i organizuje: MOZZART d.o.o. Zrenjaninski put 84c, 11000 Beograd, Srbija PIB 106663237, u daljem tekstu: Organizator.

**Član 2: TRAJANJE, SVRHA I MESTA SPROVOĐENJA TAKMIČENJA*

Takmičenje “Mozzart Golazzo” sprovodi se u svrhu promocije Organizatora. Takmičenje počinje 12.06.2020. godine u 20:00 časova i traje do 15.07.2020. godine do 23:59 časova, a odnosi se na celo područje Republike Srbije.

**Član 3: PODRUČJE PROMOCIJE**

Takmičenje se organizuje za teritoriju Republike Srbije i sprovodiće se na Instagramu, Youtube i Tik Tok društvenim mrežama.
Promotivni materijali biće dostupni na internet stranici Organizatora. Postavljanje sadržaja u vidu fotografije ili video zapisa je moguće na Instagramu, Youtube i Tik Tok društvenoj mreži.

**Član 4: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR**

Nagrada za dobitnika koje odabere žiri je konzola XBOX ONE X.

**Član 5: PRAVO UČESTVOVANJA**

Pravo učestvovanja u takmičenju imaju sva punoletna fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji, sa navršenih 18 ili više godina, koji ispune sva pravila pri postavljanju videa ili fotografija i imaju uredno registrovan privatni korisnični nalog na društvenim mrežama Instagram, Youtube i Tik Tok.

**Član 6: KAKO UČESTVOVATI U TAKMIČENJU**

Zadatak učesnika je da na društvenim mrežama Instagramu, Youtube i Tik Tok objavi fotografiju ili video zapis gde prikazuje imitaciju radovanja i proslave nakon postignutog gola poznatih fudbalera, uz obavezan hashtag #mozzartgolazzo

Da bi korisnik učestvovao u takmičenju, potrebno je da ispuni sledeće uslove:
– 18 i više godina
– Uredno registrovan nalog na društvenoj mreži Instagramu, Youtube i Tik Tok
– Postavio sadržaj na jednoj ili svim društvenim mrežama Instagramu, Youtube i Tik Tok
– nalon na društvenim mrežama gde je postavio sadržaj nije zaključan
– učešće u takmičenju je dobrovoljno i niju uslovljeno kupovinom ili davanjem novčanog iznosa
– Učesnik u takmičenju je isključivo odgovoran za pristanak I saglasnost svih osoba koje se mogu naći, biti vidljive na autorskom delu koje je predment takmičenja. Organizator takmičenja ne snosi odgovornost za eventualnu povredu autorskih prava po bilo kom osnovu.

**Član 7: IZBOR DOBITNIKA**

Poklon dodeljuje žiri, a žiri čini marketing tim kompanije MOZZART. Slanjem većeg broja fotografija ili videa od strane jednog učesnika povećava se šansa za osvajanjem poklona.
Korisnik može poslati neograničen broj različitih fotografija ili videa, sa obaveznim hashtagom #mozzartgolazzo. Najzanimljivije predloge bira žiri, a pobednik je onaj koji se ističe svojom kreativnošću, originalnošću, ali će se takođe uzeti uobzir i nivo interakcije koju predlog ima (lajkovi, komentari i share-ovi samog videa ili fotografije).

**Član 8: KAKO PREUZETI NAGRADU**

Dobitnik takmičenja dobiće detaljna uputstva putem inboxa Facebook, Instagramu, Youtube i Tik Tok profila Mozzart Bet.
Nagrada se ne može zameniti za novac.

**Član 9: UČESNICI U TAKMIČENJU**

Učesnici koji učestvuju u takmičenju ne mogu zahtevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Učestvovanjem u ovom takmičenju, učesnici prihvataju ova Pravila.

**Član 10: GREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE**

Pogrešne ili nepotpuno ispunjene prijave nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalifikovati učesnike u sledećim slučajevima:

-učesnicima koji nisu postavili video ili fotografiju prema Pravilima

-učesnicima koji su postavili video ili fotografiju nakon 15. jula 2020.

-učesnicima koji nisu punoletni

**Član 11: PUBLICITET**

Učestvovanjem u ovom takmičenju, učesnici su saglasni da se, ako postanu dobitnici takmičenja, njihovo ime i prezime mogu objaviti od strane Organizatora i koristiti bez naknade u pisanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

**Član 12: OBJAVA DOBITNIKA**

Ime dobitnika nagradnog takmičenja biće objavljen u narednim danima nakon završetka takmičenja na zvaničnom Facebook, Instagram, Youtube ili Tik TOk stranici Organizatora.

**Član 13: MALOLETNI UČESNICI U NAGRADNOM TAKMIČENJU**

Maloletnici nemaju pravo da učestvuju u nagradnom takmičenju.

**Član 14: POREZI**

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa nagradama.

**Član 15: U SLUČAJU SPORA**

U slučaju spora između Organizatora i učesnika nagradnog takmičenja nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.

**Član 16: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG TAKMIČENJA**

Organizator zadržava pravo da promeni trajanje takmičenja u bilo kom trenutku. Učesnici će o izvanrednom prekidu nagradnog takmičenja biti obavešteni putem newslettera ili na internet stranici Organizatora.

Podeli vest