Pravila takmičenja

Pravila takmičenja

Na osnovu člana 15. Ugovora o osnivanju privrednog društva „MOZZART“ d.o.o. Beograd, od dana 26.05.2010, overen pod Ov.br. 63268/2010, , direktor ovog društva donosi dana 06.08.2021.g,

 

Član 1.

Mozzart d.o.o. Beograd, Ul.Zrenjaninski put 84c (u daljem tekstu: Organizator) organizuje kviz takmičenje iz znanja. (u daljem tekstu: takmičenje)

Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“ broj 18/2020), shodno članu 2, stavu 2. tog zakona.

Član 2.

Takmičenje se održava u periodu od 13.8.2021. god. od 00:01h do 13.8.2021.god. do 23:59h.

Član 3.

U takmičenju po automatizmu učestvuju svi učesnici u klađenju na brojeve “Mozzart Lucky Super 6”, koji su tikete za “Mozzart Lucky Super 6” uplatili preko sredstava el.komunikacije, odnosno on-line preko sajta  www.mozzartbet.com i/ili putem mobilnih aplikacija. (u daljem tekstu: učesnik)

Pobednik u takmičenju je jedan učesnik, koji ima tiket za “Mozzart Lucky Super 6” sa svim pogođenim kuglicama, među kojima je i broj „13’’, a sa najvećom dobitnom kvotom.

Drugoplasirani u takmičenju je drugi po redu na rang listi poena, a trećeplasirani je učesnik treći po redu na rang listi, koji takođe tačno odgovore na kviz pitanje pre dodele nagrade.

U slučaju da dva ili više učesnika imaju tikete sa svih 6 pogođenih kuglica, sa brojem “13” na tiketu, i sa istom dobitnom kvotom, prednost ima učesnik koji je prvi uplatio tiket.

Ukoliko se klađenje na bilo koji tiket poništi ili se iz nekog drugog razloga u skladu sa Pravilima klađenja Sportske kladionice MOZZART za taj događaj računa kvota 1, taj tiket se ne uzima u obzir.

Tiketi iz ovog člana moraju ispunjavati kumulativno i sledeće uslove:

  • U obračun ulaze samo tiketi uplaćeni za izvlačenja u periodu takmičenja (od 13.8.2021. od 00:01h do 13.8.2021. do 23:59h);
  • Sistemski tiketi ne učestvuju u takmičenju. Validni su samo nesistemski tiketi “Mozzart Lucky Super 6” (standardna igra 6/6);
  • Tiket mora biti dobitan, i dodatno, među 6 izvučenih kuglica mora biti i broj „13”;
  • Svaki igrač može odigrati neograničen broj tiketa za izvlačenja u periodu takmičenja.

Od svih tiketa koji ispunjavaju tačke 1-4, pobednički je onaj sa najvećom dobitnom kvotom;

U slučaju da dva ili više tiketa sa svih 6 izvučenih kuglica, među kojima je i broj „13“,  imaju istu kvotu,  prednost ima tiket koji je prvi uplaćen.

Član 4.

Uplatom tiketa koji ispunjavaju uslove iz čl.3. igrači – učesnici u takmičenju daju izričitu saglasnost da njihova imena i prezimena budu objavljena na listi najuspešnijih tiketa u smislu stava 1 ovog člana.

Član 5.

Organizator dodeljuje jednu nagradu za pobednički tiket u takmičenju, tj. za vlasnika tog tiketa koji tačno odgovori na nagradno kviz pitanje postavljeno od strane organizatora, i to iPhone 12.

Imena prvih 10 učesnika sa najvećom pogođenom kvotom na tiketima koji ispunjava sve gorenavedene uslove biće objavljena najkasnije do 16.08.2021.god. na promo stranici promo.mozzartbet.com.

Učesnik takmičenja koji je osvojio nagradu, ne može menjati nagradu za novac, niti za bilo koju drugu nagradu.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je dužan da da svoje lične podatke predstavniku Organizatora, i na uvid važeću ličnu kartu ili pasoš, kao i da potpiše potvrdu o prijemu nagrade ili zapisnik o primopredaji nagrade.

Član 6.

Datum i mesto uručenja nagrade će biti objavljeni na web sajtu organizatora.

Dobitnik nagrade uplatom tiketa daju Organizatoru saglasnost i pravo da Organizator ili agencija koju je Organizator angažovao, u svrhu promocije takmičenja može koristiti njegove lične podatke: ime i prezime, sliku, kao i audio, foto ili video materijal, bez prava na naknadu i bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja ili ograničenja u broju korišćenja.

Član 7.

Ova pravila takmičenja se objavljuju na sajtu promo.mozzartbet.com, te stupaju na snagu danom objavljivanja.

 

Direktor društva,

Slobodan Prodanović