Chat with us, powered by LiveChat

Pravila takmičenja „Virtuelni tiket za električni trotinet“

Pravila takmičenja „Virtuelni tiket za električni trotinet“

Mozzart d.o.o. Beograd, Ul.Zrenjaninski put 84c (u daljem tekstu: Organizator) organizuje kviz takmičenje iz znanja. (u daljem tekstu: takmičenje)

Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“ broj 18/2020), shodno članu 2, stavu 2. tog zakona.

Član 2.

Takmičenje se održava u periodu od 09.10.2020. od 00:01h do 11.10.2020. do 23:59h.

Član 3.

U takmičenju po automatizmu učestvuju svi učesnici koji su imali bar jedan dobitan tiket na virtualnim igrama Golden race (Golden Race virt.fudbal, trke pasa, trke konja, trke krosera, trke motora), a isti uplatili preko sredstava el.komunikacije, odnosno on-line preko sajta  www.mozzartbet.com i/ili putem mobilnih aplikacija.

Za pobedu na takmičenju dodeliće se nagrada za najbolje plasiranog učesnika koji ima najveći broj poena na rang listi.

Ukoliko se klađenje na bilo koji tiket poništi ili se iz nekog drugog razloga u skladu sa Pravilima klađenja Sportske kladionice MOZZART za taj događaj računa kvota 1, taj tiket se ne uzima u obzir.

Tiketi iz ovog člana moraju ispunjavati kumulativno i sledeće uslove:

1)       U obračun ulaze samo dobitni tiketi virtualnih igara “Golden Race”;

2)       Tiketi moraju biti uplaćeni u periodu trajanja takmičenja (09.10.2020. od 00:01h do 11.10.2020. do 23:59h);

3)       Sistemski tiketi ne učestvuju u takmičenju, validni su samo obični (nesistemski) tiketi.

U slučaju da dva ili više učesnika imaju isti broj poena, prednost ima učesnik koji je do tog broja poena prvi došao.

Ukoliko se klađenje na bilo koji tiket poništi ili se iz nekog drugog razloga u skladu sa Pravilima klađenja Sportske kladionice MOZZART za taj događaj računa kvota 1, taj tiket se ne uzima u obzir.

Nakon isteka perioda takmičenja biće formirana rang-lista.

Rang-lista formira se na sledeći način:

Svi dobitni tiketi igrača odigrani u periodu takmičenja (u gorenavedenom periodu) pretvaraju se u poene, i to tako što se maksimum 5 najboljih tiketa igrača (onih koji donose najveći broj poena) sabiraju i predstavljaju njegov osvojeni broj poena. Tako dobijen zbir predstavlja ukupan broj poena tog igrača na rang-listi. Poeni se računaju prema formuli (uplata*kvota- uplata)*2, pri čemu se za svaku uplatu preko 500 rsd uplata fiksira na 500 rsd.

U nastavku je prikazana moguća situacija.

Igrač je:

– U periodu takmičenja igrač je imao 5 dobitnih tiketa za Golden Race igre. Jedan tiket bio je sa uplatom 10rsd i kvotom 50, drugi tiket sa uplatom 550 rsd i kvotom 70, treći tiket sa uplatom 100 rsd i kvotom 30, četvrti tiket sa uplatom 150 rsd i kvotom 200 i peti tiket sa uplatom 40 rsd i kvotom 130. Njegov ukupan broj poena prema kom se rangira na nedeljnoj rang listi: (10*50-10)*2 + (500*70-50)*2 + (100*30-100)*2 + (100*200-100)*2 + (40*130-40)*2 = 980+69.900+5.800+39.800+10.320 = 126.800 poena na nedeljnoj rang listi.
Svaki igrač može odigrati neograničen broj tiketa za pomenute igre u periodu trajanja takmičenja.

Član 4.

Uplatom tiketa koji ispunjavaju uslove iz čl.3. igrači – učesnici u takmičenju daju izričitu saglasnost da njihova imena i prezimena budu objavljena na listi najuspešnijih tiketa u smislu stava 1 ovog člana.

Član 5.

Organizator dodeljuje nagradu za najbolje plasiranog učesnika na rang listi. Nagrada za prvoplasiranog učesnika je Električni trotinet.

Imena prvih 10 učesnika sa najvećim brojem poena na rang listi, biće objavljena 12.10.2020.god. na promo stranici promo.mozzartbet.com.

U slučaju da se prvoplasirani učesnik ne javi na pozive da preuzme nagradu ili ne pojavi na uplatno-isplatnom mestu Organizatora da preuzme nagradu u roku od 5 radnih dana od objave dobitnika ili nas ne kontaktira, ukoliko nije u mogućnosti da preuzme nagradu u predviđenom terminu, neće mu biti uručena nagrada, već će se rang lista pomeriti za jedno mesto, odnosno drugoplasirani će biti prvoplasirani, trećeplasirani će postati drugoplasirani, četvrtoplasirani postaje trećeplasirani i tako redom.

Učesnik takmičenja koji je prvoplasirani na rang listi mora dati tačan odgovor na postavljeno pitanje kako bi osvojio nagradu. Osvojenu nagradu dobitnik ne može menjati za novac, niti za bilo koju drugu nagradu.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik je dužan da da svoje lične podatke predstavniku Organizatora, i na uvid važeću ličnu kartu ili pasoš, kao i da potpiše potvrdu o prijemu nagrade ili zapisnik o primopredaji nagrade.

Član 6.

Dobitnik nagrade uplatom tiketa daje Organizatoru saglasnost i pravo da Organizator ili agencija koju je Organizator angažovao, u svrhu promocije takmičenja može koristiti njihove lične podatke: ime i prezime, sliku, kao i audio, foto ili video materijal, bez prava na naknadu i bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja ili ograničenja u broju korišćenja.

Član 7.

Ova pravila takmičenja se objavljuju na sajtu promo.mozzartbet.com, te stupaju na snagu danom objavljivanja.

Direktor društva,

Slobodan Prodanović