Chat with us, powered by LiveChat

Pravila takmičenja

Pravila takmičenja

Na osnovu člana 15. Ugovora o osnivanju privrednog društva „MOZZART“ d.o.o. Beograd, od dana 26.05.2010, overen pod Ov.br. 63268/2010, i Odluke direktora o organizovanju kviz  takmičenja za „Mozzart Lucky Super 6“ takmičenje, direktor ovog društva, donosi dana 04.06.2020.god.

Član 1.

Mozzart d.o.o. Beograd, Ul.Zrenjaninski put 84c (u daljem tekstu: Organizator) organizuje kviz takmičenje iz znanja. (u daljem tekstu: takmičenje)

Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“ broj 18/2020), shodno članu 2, stavu 2. tog zakona.

Član 2.

Takmičenje se održava 6.6.2020. od 00:01h do 23:59h.

Član 3.

U takmičenju po automatizmu učestvuju svi učesnici u klađenju na brojeve za proizvod “Mozzart Lucky Super 6”, koji su tikete za klađenje uplatili preko sredstava el.komunikacije, odnosno on-line preko sajta  www.mozzartbet.com i/ili putem mobilnih aplikacija. (u daljem tekstu: učesnik)

Pobednik u takmičenju je jedan učesnik, koji ima najveći broj poena na rang listi i tačno odgovori na kviz pitanje pre dodele nagrade.

Drugoplasirani u takmičenju je drugi po redu na rang listi poena, a trećeplasirani je učesnik treći po redu na rang listi.

U slučaju da dva ili više učesnika imaju isti broj poena, prednost ima učesnik koji je do tog broja poena prvi došao.

Ukoliko se klađenje na bilo koji tiket poništi ili se iz nekog drugog razloga u skladu sa Pravilima klađenja Sportske kladionice MOZZART za taj događaj računa kvota 1, taj tiket donosi 0 poena.

Rang lista se formira na sledeći način:

Svi dobitni tiketi igrača sa minimalnom uplatom po tiketu od 30 rsd, odigrani za izvlačenja u periodu trajanja takmičenja, 6.6.2020. god. od  00:01h do 23:59h, pretvaraju se u poene, i to tako što se maksimum 3 najbolja tiketa (ona koja donose najveći broj poena) sabiraju i predstavljaju njegov osvojeni broj poena. Poeni se računaju prema formuli uplata*kvota, pri čemu se za svaku uplatu preko 50 rsd uplata fiksira na 50 rsd.

U nastavku su prikazane neke od mogućih situacija.

Igrač je na igri „Mozzart Lucky Super 6“ imao:

1) 4 dobitna tiketa, od čega je jedan tiket sa kvotom 80 i uplatom 30 rsd, drugi tiket sa kvotom 50 i uplatom 50 rsd, treći tiket sa kvotom 15 i uplatom 60 rsd i četvrti tiket sa kvotom 12 i uplatom 40 rsd. Njegov broj poena bi iznosio 80*30+50*50+15*50=5.650;

2)  2 dobitna tiketa, jedan sa kvotom 90 i uplatom 100 rsd, i drugi sa kvotom 2 i uplatom 50 rsd. Njegov broj poena bi iznosio 90*50+ 2*50=4.600;

3) 3 dobitna tiketa, ali je jedan bio sa uplatom manjom od 30 rsd; jedan tiket sa kvotom 90 i uplatom 10 rsd, drugi tiket sa kvotom 100 i uplatom 30 rsd, treći tiket sa kvotom 8 i uplatom 100 rsd. Njegov broj poena bi iznosio 100*30+ 8*50=3.400.

Svaki igrač može odigrati neograničen broj tiketa za izvlačenja u periodu trajanja takmičenja.

Tiketi iz ovog člana moraju ispunjavati kumulativno i sledeće uslove:

  • U obračun ulaze samo dobitni tiketi “Mozzart Lucky Super 6”;
  • Minimalna uplata po tiketu je 30 rsd;
  • Sistemski tiketi ne učestvuju u takmičenju, validni su samo nesistemski tiketi
    Tiketi sa odigranim dodatnim igrama ne učestvuju u takmičenju.
  • Tiket mora biti uplaćen za izvlačenja u periodu trajanja takmičenja.

 

Član 4.

Uplatom tiketa koji ispunjavaju uslove iz čl.3. igrači – učesnici u takmičenju daju izričitu saglasnost da njihova imena i prezimena budu objavljena na listi najuspešnijih tiketa u smislu stava 1 ovog člana.

Član 5.

Organizator dodeljuje jednu nagradu za najbolje plasiranog učesnika u takmičenju koji tačno odgovori na nagradno kviz pitanje postavljeno od strane organizatora, i to Samsung Galaxy Ultra S 20.

Imena prvih 10 učesnika sa najvećim brojem poena na rang listi biće objavljena dana 7.6.2020. na promo stranici promo.mozzartbet.com.

U slučaju da se prvoplasirani učesnik ne pojavi na uplatno-isplatnom mestu Organizatora da preuzme nagradu u roku od 5 radnih dana od objave dobitnika ili se ne odazove na neki od kontakata koje je ostavio prilikom registracije, ukoliko nije u mogućnosti da preuzme nagradu u predviđenom terminu, poziva se drugoplasirani radi dodele nagrade, pod uslovom da tačno odgovori na postavljeno kviz pitanje.

Pravilo iz prethodnog stava se primenjuje i u eventualnim slučajevima nepojavljivanja učesnika sa prvim sledećim plasmanima na rang listi.

Pobednik takmičenja, ne može menjati nagradu za novac, niti za bilo koju drugu nagradu.

Prilikom preuzimanja nagrade pobednik takmičenja je dužan da da svoje lične podatke predstavniku Organizatora, i na uvid važeću ličnu kartu ili pasoš, kao i da potpiše potvrdu o prijemu nagrade ili zapisnik o primopredaji nagrade.

Član 6.

Pobednik takmičenja, i svi ostali do desetoplasiranog, uplatom tiketa daju Organizatoru saglasnost i pravo da Organizator ili agencija koju je Organizator angažovao, u svrhu promocije takmičenja može koristiti njihove lične podatke: ime i prezime, sliku, kao i audio, foto ili video materijal, bez prava na naknadu i bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja ili ograničenja u broju korišćenja.

 

Član 7.

Ova pravila takmičenja se objavljuju na sajtu promo.mozzartbet.com, te stupaju na snagu danom objavljivanja.

 

                                                                       Direktor društva

                                                                        Koviljka Lončar