Chat with us, powered by LiveChat

Uslovi promocije

Uslovi promocije
 1. MOZZART DOO BEOGRAD, priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na temelju odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00042/2013 od 5. marta 2015. godine (u daljem tekstu “Organizator”), organizuje promotivno takmičenje (dalje u tekstu: “takmičenje” ili “igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu mozzartbet.com sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: “igrači”).

 

 1. Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 18/2020), shodno stavu 2. člana 2. predmetnog Zakona.

 

 1. Promotivno takmičenje obuhvata termine 6, 10, 15. i 17. oktobar  2020. godine i svaki termin je takmičenje za sebe (svaki termin podražumeva vremensko trajanje od 00.01. do 23:59 č).

 

 1. U promotivnom takmičenju mogu da učestvuju samo igrači u sledećim desktop i mobilnim igrama: Spincards, Crystal Hot 80, Twinkling Hot 40, Pyramid, Burning Ice, Turbo Hot 40, Slots and Stars 40, Book of Spels Deluxe i Crystal Win provajdera Fazi.

 

 1. Opšti uslovi:

 

5.1        Igrač mora biti registrovan na sajtu Mozzartbet.com.

5.2.       Deset igrača sa najvećim brojem odigranih spinova,(termini 6. i 15.10) i deset igrača sa njavećim brojem dobitnih spinova (termini 10 i 17.10) na igrama iz promocije dobiće nagrade. Minimalni iznos beta mora biti 8 dinara ili više.

5.3        Dnevne nagrade koje igrač može da osvoji su u vidu keš bonusa:

1. nagrada iznosi 10.000,00 dinara
2. nagrada iznosi 5.000,00 dinara
3. nagrada iznosi 3.000,00 dinara
Od 4. do 10. mesta nagrada iznosi po 1.000,00 dinara

5.4        Igrač ima pravo na jednu dnevnu nagradu tokom trajanja promocije.

5.5        Dobitnici će o svojim nagradama biti obavešteni putem Inbox poruke na svom nalogu.

5.6        Organizator će nagrade dodeliti dobitnicima najkasnije narednog radnog dana do 16 časova.

 1. Bonusi se ne mogu menjati niti prenositi. Igračima se bonusi uplaćuju na njihov nalog – u deo evidencionog računa za „kazino“, pod uslovima iz ovih Pravila.

 

 1. Organizator i njegovi provajderi igara nisu odgovorni za bilo kakvu štetu, gubitak, povredu, neuspeh ili razočaranost koje pretrpi igrač koji je učestvovao u takmičenju.

 

 1. Učesnici (igrači) prihvataju i slažu se da budu obavezani ovim Pravilima samim učešćem u igrama na sreću iz tačke 4. ovih Pravila. Organizator zadržava pravo da odbije dodelu bonusa svakome ko je prekršio uslove iz ovih Pravila.

Sve pritužbe i reklamacije rešava organizator. U slučaju utemeljenih pritužbi, organizator se obavezuje da će ih rešiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavestiti učesnika.

 

 1. Svi osvajači nagrada (bonusa) iz ovog takmičenja, učešćem u igrama iz tačke 4. u toku trajanja takmičenja daju Organizatoru saglasnost i pravo da Organizator ili agencija angažovana od strane Organizatora, u svrhu promocije takmičenja može koristiti njihove lične podatke: ime i prezime, sliku, kao i audio, foto ili video materijal, bez prava na naknadu i bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja ili ograničenja u broju korišćenja.

 

 1. Ova Pravila takmičenja se objavljuju na sajtu promo.mozzartbet.com, te stupaju na snagu danom objavljivanja.

 

 1. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku može izmeniti ova Pravila, uz obavezu objavljivanja kao u prethodnoj tački.

 

                                                                                                                                                                                  MOZZART DOO BEOGRAD

 

Slobodan Prodanović, direktor