Uslovi promocije

Uslovi promocije
  1. MOZZART DOO BEOGRAD, priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na temelju odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00042/2013 od 5. marta 2015. godine (u daljem tekstu “Organizator”), organizuje promotivno takmičenje (dalje u tekstu: “takmičenje” ili “igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu mozzartbet.com sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: “igrači”).
  2. Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 18/2020), shodno stavu 2. člana 2. predmetnog Zakona.
  3. Promotivno takmičenje počinje u ponedeljak 16. novembra 2020. godine i trajaće do srede 25. novembra 2020. godine. Sastojaće se iz više promocija koje se preklapaju, i to:

3.1.            Od 16. novembra od 16.00 časova do 25. novembra u 23.59 časova promocija u vidu turnira;

3.2.            Mini dnevne promocije:

3.2.1. 18. novembra od 12:00 časova do 23:59 časova isotog dana Točak sreće koji može da donose do 50 besplatnih spinova ukoliko igrač igra igru Starburst i izvrti minimum 50 spinova na toj igri uz odgovarajući bet (vrednost jednog besplatnog spina iznosi 12 dinara). Nakon što se ispuni uslov, potrebno je osvežiti/ ponovo pokrenuti igru kako bi se pojavio bonus;

3.2.2.  20. novembra od 12:00 časova do 23:59 časova istoga dana 50 besplatnih spinova na igri Aloha! Cluster Pays koji se dodeljuju automatski ukoliko igrač izvrti 100 spinova na istoj igri uz odgovarajući bet (vrednost jednog besplatnog spna iznosi 12 dinara) Nakon što se ispuni uslov, potrebno je osvežiti/ ponovo pokrenuti igru kako bi se pojavio bonus;

3.2.3. 21. novembra od 12:00 časova do 23:59 časova Vožnja frmule koja može da donese do 50 besplatnih spinova ukoliko igrač igra igru Cash-o-Matic i izvrti minimum 50 spinova na toj igri uz odgovarajući bet (vrednost jednog besplatnog spina iznosi 24 dinara) Nakon što se ispuni uslov, potrebno je osvežiti/ ponovo pokrenuti igru kako bi se pojavio bonus;

3.2.4. 24. novembra u periodu od 19:00 časova do 23:59 časova Šutiranje penala koji može da donese do 100 besplatnih spinova na igri Twin Spin Megaways ukoliko na istoj igri igrač izvrti minimum 50 spinova (vrednost jednog besplatnog spina iznosi 12 dinara) Nakon što se ispuni uslov, potrebno je osvežiti/ ponovo pokrenuti igru kako bi se pojavio bonus;

3.2.5. 25. novembra u periodu od 19:00 časova do 23:59 časova Šutiranje penala koji može da donese do 100 besplatnih spinova na igri Gonzo’s Quest ukoliko na istoj igri igrač izvrti minimum 50 spinova (vrednost jednog besplatnog spina iznosi 24 dinara) Nakon što se ispuni uslov, potrebno je osvežiti/ ponovo pokrenuti igru kako bi se pojavio bonus.

  1. U promotivnom takmičenju mogu da učestvuju samo igrači u sledećim desktop i mobilnim igrama: Starburst; Aloha! Cluster Pays; Gorilla Kingdom; Rise of Maya; Pyramid Quest for Immortality; Divine Fortune; Gonzo’s Quest; Cash-o-Matic; Jack and the Beanstalk; Twin Spin Megaways; Divine Fortune Megaways (koja izlazi 24. novembra)
  2. Opšti uslovi:

5.1.      Igrač mora biti registrovan na sajtu mozzartbet.com;

5.2.      Igrač mora da ima odgovarajući bet od 12 dinara ili više na igrama iz promocije da bi učestvovao u promociji (u igrama je prikaz u evrima tako da bet mora biti jednak ili veći od 0.10 evra).

5.3.      U promotivnom periodu igrači mogu da osvoje do 350 besplatnih spinova tokom mini dnevnih promocija, a 60 najboljih igrača osvojiće keš nagrade u turniru.

5.4.      Turnir: Kriterijum za rangiranje na listu dobitnika je: Najveći broj dobitnih spinova tokom svih dana promocije na igrama iz promocije i uz odgovoarajući bet. Što je broj dobitnih spinova veći, veći je krajnji rezultat.

5.5.      Rang lista igrača biće okačena na Mozzartbet Promo stranici i podaci će se ažurirati svakoga dana za period od početka promocije do kraja prethodnog dana.
Na primer: 19. novembra u toku dana biće objavljena lista 60 igrača sa najvećim brojem dobitnih spinova za period od početka promocije (16. novembra u 16:00 časova) do 18. novembra 23:59 časova. Isti princip biće primenjen i ostalih dana promocije, kao i tokom dana vikenda.

5.6.      Igrač ima pravo na jednu nagradu u Turniru.

5.7.      Nagrade koje igrač može da osvoji u Turniru su sledeće:
1. mesto 200.000 RSD
2. mesto 100.000 RSD
3. mesto 50.000 RSD
Od 4. do 5. mesta 30.000 RSD
Od 6. do 7. mesta 20.000 RSD
Od 8. do 10. mesta 15.000 RSD
Od 11. do 12. mesta 10.000 RSD
Od 13. do 20. mesta 5.000 RSD
Od 21. do 30. mesta 2.000 RSD
Od 31. do 50. mesta 1.000 RSD
Od 51. do 60. mesta 500 RSD

5.8.      Nagrade iz turnira će biti dodeljene na račun igrača 26. novembra do 16:00 časova.

5.9.      Dobitnici će o svojim nagradama iz turnira biti obavešteni i putem mejla nakon isteka promocije.

5.10.         Igrač može da osvoji samo jednu nagradu dnevno tokom mini dnevnih promocija. (U promotivnom periodu imamo pet mini dnevnih promocija, tako da jedan igrač može da osvoji ukupno pet dnevnih nagrada za pet dana promocije. Maksimalan broj besplatnih spinova koje igrač može da osvoji tokom pet mini dnevnih promocija je 350.)

5.11.    Tokom mini dnevnih promocija, igrači će nagrade u vidu besplatnih spinova dobijati automatski, ukoliko ispune uslove promocija. Svi dobici iz mini dnevnih promocija su odmah raspoloživi za igru.

  1. Bonusi se ne mogu menjati niti prenositi. Igračima se bonusi uplaćuju na njihov nalog – u deo evidencionog računa za „kazino“, pod uslovima iz ovih Pravila.
  2. Organizator i njegovi provajderi igara nisu odgovorni za bilo kakvu štetu, gubitak, povredu, neuspeh ili razočaranost koje pretrpi igrač koji je učestvovao u takmičenju.
  3. Učesnici (igrači) prihvataju i slažu se da budu obavezani ovim Pravilima samim učešćem u igrama na sreću iz tačke 4. ovih Pravila. Organizator zadržava pravo da odbije dodelu bonusa svakome ko je prekršio uslove iz ovih Pravila.

Sve pritužbe i reklamacije rešava organizator. U slučaju utemeljenih pritužbi, organizator se obavezuje da će ih rešiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavestiti učesnika.

9. Svi osvajači nagrada (bonusa) iz ovog takmičenja, učešćem u igrama iz tačke 4. u toku trajanja takmičenja daju Organizatoru saglasnost i pravo da Organizator ili agencija angažovana od strane Organizatora, u svrhu promocije takmičenja može koristiti njihove lične podatke: ime i prezime, sliku, kao i audio, foto ili video materijal, bez prava na naknadu i bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja ili ograničenja u broju korišćenja.

10. Ova Pravila takmičenja se objavljuju na sajtu promo.mozzartbet.com, te stupaju na snagu danom objavljivanja.

11. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku može izmeniti ova Pravila, uz obavezu objavljivanja kao u prethodnoj tački.

 

MOZZART DOO BEOGRAD                                                                                           Slobodan Prodanović, direktor