Uslovi promocije

Uslovi promocije

 

 1. MOZZART DOO BEOGRAD, priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na temelju odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00042/2013 od 05. marta 2015. godine (u daljem tekstu „Organizator”), organizuje promotivno takmičenje (dalje u tekstu: „takmičenje” ili „igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu mozzartbet.com sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: „igrači”).

 

 1. Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 18/2020), shodno stavu 2 člana 2 predmetnog Zakona.

 

 1. Promotivno takmičenje počinje u ponedeljak 11. oktobra 2021. godine u 00.01 časova i trajaće do srede 20. oktobra 2021. godine u 23.59 časova.

 

 1. U promotivnom takmičenju mogu da učestvuju samo igrači u sledećim desktop i mobilnim igrama provajdera Pragmatic Play: Sweet Bonanza, Gates of Olympus, The Dog House Megaways, Fruit Party, Big Bass Bonanza, Chilli Heat Megaways, Treasure Wild, Starlight Princess, Lucky Lightning, Mustang Gold.

 

 1. Opšti uslovi:

 

5.1.      Igrač mora biti registrovan na sajtu mozzartbet.com;

5.2.      Sto (100) najboljih igrača osvojiće keš nagrade na kraju promotivnog takmičenja.

5.3.      Kriterijum za rangiranje na listu dobitnika keš nagrada je: SREĆNI KOEFICIJENT –  najveći jedinstveni dobitak u odnosu na iznos beta pomnožen sa 1.000. Što je veći iznos jedinstvenog dobitka u odnosu na bet, veći je krajnji rezultat.

Primeri:

Igrač A ima bet od 100 RSD i dobije 1.000 RSD na tom betu. Njegov rezultat na tabeli je 1.000/100*1.000=10.000 poena.

Igrač B ima bet od 200 RSD i dobije 1.000 RSD na tom betu. Njegov rezultat na tabeli je 1.000/200*1.000=5.000 poena.

Igrač C ima bet od 10 RSD i dobije 500 RSD na tom betu. Njegov rezultat na tabeli je 500/10*1.000=50.000 poena.

Rezultat igrača na rang-listi se neće promeniti ukoliko igrač koji se već na njoj nalazi ne osvoji više poena nego što već ima.

5.4.      Minimalni iznos uloga da bi igrač učestvovao u promociji mora iznositi 10 ili više dinara. Bilo koji dobitak na ulog manji od 10 dinara neće biti uračunat u rezultat kojim se igrač rangira na tabelu dobitnika.

5.5.      Igrač ima pravo na jednu keš nagradu u promotivnom takmičenju.

5.6.      Keš nagrade koje igrač može da osvoji u promotivnom takmičenju su sledeće:

Prvo mesto                                            4.000 evra

Drugo mesto                                         2.000 evra

Treće mesto                                          1.000 evra

Četvrto mesto                                       500 evra

Od 5. do 6. mesta                                250 evra

Od 7. do 10. mesta                              100 evra

Od 11. do 20. mesto                           50 evra

Od 21. do 50. mesta                           20 evra

Od 51. do 100. mesta                        10 evra

 

5.7.      Konačna rang-lista 100 igrača sa najvećim brojem poena biće objavljena na našoj promo strani u četvrtak 21. oktobra 2021. godine.

5.9.      Nagrade će biti automatski dodeljene na račun igrača, a najkasnije 24 časa nakon završetka promocije.

 

 1. Bonusi se ne mogu menjati niti prenositi. Igračima se bonusi uplaćuju na njihov nalog, u deo evidencionog računa za „kazino“, pod uslovima iz ovih Pravila.

 

 1. Organizator i njegovi provajderi igara nisu odgovorni za bilo kakvu štetu, gubitak, povredu, neuspeh ili razočaranost koje pretrpi igrač koji je učestvovao u takmičenju.

 

 1. Učesnici (igrači) prihvataju i slažu se da budu obavezani ovim Pravilima samim učešćem u igrama na sreću iz tačke 4 ovih Pravila. Organizator zadržava pravo da odbije dodelu bonusa svakome ko je prekršio uslove iz ovih Pravila.

 

 1. Sve pritužbe i reklamacije rešava Organizator. U slučaju utemeljenih pritužbi, Organizator se obavezuje da će ih rešiti u najkraćem mogućem roku i o tome obavestiti učesnika.

 

 1. Svi osvajači nagrada (bonusa) iz ovog takmičenja, učešćem u igrama iz tačke 4 u toku trajanja takmičenja, daju Organizatoru saglasnost i pravo da Organizator ili agencija angažovana od strane Organizatora, u svrhu promocije takmičenja može koristiti njihove lične podatke: ime i prezime, sliku, kao i audio, foto ili video materijal, bez prava na naknadu i bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja ili ograničenja u broju korišćenja.

 

 1. Ova Pravila takmičenja se objavljuju na sajtu promo.mozzartbet.com, te stupaju na snagu danom objavljivanja.

 

 1. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku može izmeniti ova Pravila, uz obavezu objavljivanja kao u prethodnoj tački.