Chat with us, powered by LiveChat

Uslovi promocije

Uslovi promocije

Opšti uslovi promocije za svaki dan:

 • Prvi korak – poseti Dominazzija stranicu svakoga dana, gde te očekuje nova ikonica i nove igre.
 • Drugi korak – Pročitaj uslove promocije za taj dan klikom na „Saznaj više” i ispuni dnevni zadatak kako bi osvojio i dnevnu nagradu (broj dnevnih nagrada je ograničen).

1.U promociji učestvuju svi igrači registrovani na sajtu Mozzart Bet.

2.Igrač ima pravo na jednu dnevnu nagradu po danu tokom promocije.

3.Pored dnevnih nagrada, tri puta tokom promocije biće dodeljene i robne nagrade.

4.Dobitnici će o svojim nagradama biti obavešteni putem Inbox poruke na svom nalogu.

5.Mozzart Bet zadržava pravo da promeni, ugasi ili odbije bilo koju promociju u svakom trenutku.

6.Kriterijum za dodelu robnih nagrada su:

Prva faza

Prva faza promocije traje od 21. 12. 2020. u 00.00 č. do 31. 12. 2020. u 23.59 č.

U ovom periodu pet igrača koji budu imali najveći broj dobitnih spinova na svim igrama iz promocije dobiće sledeće robne nagrade:

 1. mesto – iPhone 12 Pro Max
 2. mesto – iPhone 12
 3. mesto – MacBook Air
 4. mesto – iPad Air
 5. mesto – Sony Playstation 5

Dobitnici nagrada biće objavljeni na našoj promo stranici narednog dana.

Druga faza

Druga faza promocije traje od 1. 1. 2021. u 00.00 č. do 7. 1. 2021. u 23.59 č.

U ovom periodu jedan igrač koji bude imao najveći broj dobitnih spinova na svim igrama iz promocije osvojiće iPhone 12!

Dobitnik nagrade biće objavljen na našoj promo stranici narednog dana.

Treća faza

Treća faza promocije traje od 8. 1. 2021. u 00.00 č. do 14. 1. 2021. u 23.59 č.

U ovom periodu jedan igrač koji bude imao najveći broj dobitnih spinova na svim igrama iz promocije osvojiće iPhone 12!

Dobitnik nagrade biće objavljen na našoj promo stranici narednog dana.

 

PRAVILA PROMOTIVNOG TAKMIČENJA NOVOGODIŠNJA DOMINAZZIJA

 1. MOZZART DOO BEOGRAD, priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na temelju odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00042/2013 od 5. marta 2015. godine (u daljem tekstu “Organizator”), organizuje promotivno takmičenje (dalje u tekstu: “takmičenje” ili “igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu mozzartbet.com sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: “igrači”).
 2. Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 18/2020), shodno stavu 2 člana 2 predmetnog Zakona.
 3. Promotivno takmičenje počinje u ponedeljak 21. decembra 2020. godine i trajaće do nedelje 14. januara 2021. godine, u sledećim etapama:

3.1  od 21. decembra od 00.00 časova do 31. decembra u 23.59 časova;

3.2  od 1. januara od 00.00 časova do 7. januara u 23.59 časova;

3.3  od 8. januara od 00.00 časova do 14. januara u 23.59 časova;

 1. Svakoga dana u periodu od 21. decembra 2020. pa do 14. januara 2021. godine igrači mogu da dobiju dnevne nagrade zavisno od postignutih rezultata iz zadate oblasti. Igrač treba svakoga dana da poseti „Dominazzija“ stranicu na Mozzart Bet sajtu gde ga čekaju nova ikonica i nove igre. Potrebno je da igrač pročita uslove promocije za taj dan klikom na „Saznaj više” kako bi bio u mogućnosti da osvoji dnevnu nagradu. Broj dnevnih nagrada je ograničen. Moguće je otvoriti samo dnevni zadatak koji odgovara tekućem kalendarskom danu.
 2. Opšti uslovi:

5.1        Igrač mora biti registrovan na sajtu mozzartbet.com.

5.2        Igrač mora da poseti „Dominazzija“ stranicu i pročita uslove promocije za svaki dan promocije. „Dominazzija“ stranica nije dostupna na Android platformi.

5.3        Dnevne nagrade koje igrač može da osvoji su u vidu keš bonusa.

5.4        Igrač ima pravo na jednu dnevnu nagradu po danu tokom promocije.

5.5        Dobitnici će o svojim nagradama biti obavešteni putem Inbox poruke na svom nalogu.

5.6        Organizator će nagrade dodeliti dobitnicima najkasnije narednog dana do 16 časova, izuzev danima vikenda. Nagrade osvojene u petak, subotu i nedelju biće dodeljene ponedeljkom.

 1. Pored dnevnih nagrada, biće dodeljene i robne nagrade tri puta tokom promocije i to u sledećim terminima: 1. januara 2021. godine, 8. januara 2021. godine i 15. januara 2021. godine.

6.1        Prva etapa: Pet igrača koji budu imali najveći broj dobitnih spinova na svim igrama iz promocije u periodu od 21. 12. 2020. u 00.00 č. do 31. 12. 2020. 23.59 č. dobiće sledeće robne nagrade:

 1. mesto – iPhone 12 Pro Max
 2. mesto – iPhone 12
 3. mesto – MacBook Air
 4. mesto – iPad Air
 5. mesto – Sony Playstation 5

Dobitnici nagrada biće objavljeni na našoj promo strani 1. januara 2021. godine.

6.2        Druga etapa: Jedan igrač koji bude imao najveći broj dobitnih spinova na svim igrama iz promocije u periodu od 1. 1. 2021. 00.00 č. do 7. 1. 2021. 23.59 č. osvojiće iPhone 12!

Dobitnik nagrade biće objavljen na našoj promo strani 8. januara 2021. godine.

6.3        Treća etapa: Jedan igrač koji bude imao najveći broj dobitnih spinova na svim igrama iz promocije u periodu od 8. 1. 2021. 00.00 č. do 14. 1. 2021. 23.59 č. osvojiće iPhone 12!

Dobitnik nagrade biće objavljen na našoj promo strani 15. januara 2021. godine.

 1. Bonusi se ne mogu menjati niti prenositi. Igračima se bonusi uplaćuju na njihov nalog – u deo evidencionog računa za „kazino“, pod uslovima iz ovih Pravila.
 2. Organizator i njegovi provajderi igara nisu odgovorni za bilo kakvu štetu, gubitak, povredu, neuspeh ili razočaranost koje pretrpi igrač koji je učestvovao u takmičenju.
 3. Učesnici (igrači) prihvataju i slažu se da budu obavezani ovim Pravilima samim učešćem u igrama na sreću iz tačke 4 ovih Pravila. Organizator zadržava pravo da odbije dodelu bonusa svakome ko je prekršio uslove iz ovih Pravila.

Sve pritužbe i reklamacije rešava organizator. U slučaju utemeljenih pritužbi, organizator se obavezuje da će ih rešiti u najkraćem mogućem vremenu i o tome obavestiti učesnika.

 1. Svi osvajači nagrada (bonusa) iz ovog takmičenja, učešćem u igrama iz promocije u toku trajanja takmičenja daju Organizatoru saglasnost i pravo da Organizator ili agencija angažovana od strane Organizatora u svrhu promocije takmičenja može koristiti njihove lične podatke: ime i prezime, sliku, kao i audio, foto ili video materijal, bez prava na naknadu i bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja ili ograničenja u broju korišćenja.
 2. Ova Pravila takmičenja se objavljuju na sajtu promo.mozzartbet.com, te stupaju na snagu danom objavljivanja.
 3. Organizator zadržava pravo da u svakom trenutku može izmeniti ova Pravila, uz obavezu objavljivanja kao u prethodnoj tački.

MOZZART DOO BEOGRAD

Slobodan Prodanović, direktor