1. MOZZART DOO BEOGRAD, priređivač igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na temelju odobrenja Ministarstva finansija – Poreske uprave – Sektora za menjačke i devizne poslove i igre na sreću broj 000-424-00-00042/2013 od 5. marta 2015. godine (u daljem tekstu “Organizator”), organizuje promotivno takmičenje (dalje u tekstu: “takmičenje” ili “igra”), u kome mogu da učestvuju svi igrači koji su registrovani na sajtu mozzartbet.com sa teritorije Republike Srbije (u daljem tekstu: “igrači”).

 

 1. Ovim se Pravilima utvrđuju uslovi učešća u promotivnom takmičenju iz prethodne tačke. Takmičenje koje je predmet ovih Pravila ne smatra se igrom na sreću u smislu Zakona o igrama na sreću („Sl. glasnik RS“, br. 18/2020), shodno stavu 2. člana 2. predmetnog Zakona.

 

 1. Promotivno takmičenje počinje u petak 13.11.2020. od 00.00 časova i trajaće do petka 27.11.2020. do 23.59 časova. U promotivnom takmičenju mogu da učestvuju samo igrači na desktop i mobilnoj uživo kazino igri „Mega Wheel“.

 

 1. U takmičenju će biti dodeljeno  35 nagrada u vrednosti od 350.000 RSD koje su raspoređene na sledeći način :

1. mesto 100.000 RSD –  jedna nagrada

2. mesto 70.000 RSD – jedna nagrada

3. mesto 50.000 RSD –  jedna nagrada

Od 4. do 6. mesta 20.000 RSD – tri nagrade

Od 7. do 10. mesta 10.000 – četiri nagrade

Od 11. do 15. mesta 2.000 RSD – pet nagrada

Od 16. do 35. mesta 1.000 RSD – dvadeset nagrada

 1. Kriterijum za rangiranje igrača da dobiju neku od nagrada je da igrači koji budu imali najveći ukupan bet (ulog) na pomenutoj igri u vremenu trajanja promocije. Igrači će u vremenu trajanja promocije saklupljati poene i to tako što na svakih 10 RSD koje odigraju/izvrte/izbetuju dobijaju 1 (jedan) poen. Igrači koji budu imali najveći broj poena osvojiće jednu od nagrada, i to po principu igrač sa najvećim brojem poena osvaja prvu nagradu i sve tako redom po broju poena zaključno sa 35. mestom.

Primer : igrač je ukupno odigrao/izrvteo/izbetovao 1.000 RSD na igri dobija automatski 100 poena.

Minimalna vrednost po spinu/igri mora biti veća ili jednaka 10 RSD.

Uslov za dobijanje nagrade je tačan odgovor takmičara na pitanje iz oblasti sporta ili iz oblasti delatnosti priređivača ovog takmičenja.

 1. Bonusi se ne mogu menjati niti prenositi. Igračima se sredstva uplaćuju na njihov nalog – u deo evidencionog računa za kazino, pod uslovima iz ovih Pravila.
 2. Objava dobitnika izvršiće se na Promo stranici Organizatora najkasnije do ponedeljka 30.11. 2020. do 15 časova, a dobitnici će biti obavešteni i na e-mail adresu kojom su registrovani na sajtu mozzartbet.com.
 3. Učesnici (igrači) prihvataju i slažu se da budu obavezani ovim Pravilima samim učešćem u igrama na sreću iz tačke 3. ovih Pravila. Organizator zadržava pravo da odbije dodelu nagrade svakome ko je prekršio uslove iz ovih Pravila.
 4. Organizator i njegov davalac licence nisu odgovorni za bilo kakvu štetu, gubitak, povredu ili razočaranje koje pretrpi igrač koji je učestvovao u takmičenju.
 5. Svi osvajači nagrada iz ovog takmičenja, učešćem u igrama iz tačke 3. u toku trajanja takmičenja daju Organizatoru saglasnost i pravo da Organizator ili agencija koju je Organizator angažovao, u svrhu promocije takmičenja može koristiti njihove lične podatke: ime i prezime, sliku, kao i audio, foto ili video materijal, bez prava na naknadu i bez vremenskog i teritorijalnog ograničenja ili ograničenja u broju korišćenja.
 6. Ova pravila takmičenja se objavljuju na sajtu promo.mozzartbet.com, te stupaju na snagu danom objavljivanja.
 7. Organizator zadržava pravo da svakog momenta može izmeniti ova pravila uz obavezu objavljivanja kao u prethodnoj tački.

MOZZART DOO BEOGRAD                                                                                                                                                                                                Direktor Slobodan Prodanović